ONDERWERPE

Onttrek van ekstraktiwisme: herbesinning oor die oorsprong en bestemming van rykdom

Onttrek van ekstraktiwisme: herbesinning oor die oorsprong en bestemming van rykdom


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Deur Emiliano Teran Mantovani

Getuienisse versamel in "Life in the center and underground oil: Yasuní in a feminist key" [1]

Die verdediging van die ekstraktivistiese beleid ontvou in 'n diskoers wat 'n reeks werklike uitdagings vermeng, met 'n hele retoriese spel wat geteister word deur weglatings, simboliese deaktivering van velde van mag en waarde en historiese mitologieë - waarin 'ontwikkeling' 'n fundamentele pilaar is? , wat as geheel 'n diep konserwatiewe gevolgtrekking bied, maar wat geensins waar is nie: daar is geen alternatiewe buite die ekstraktiwisme nie.
Die akkumulasiekring in ekstraktiewe kapitalismes ontwikkel as 'n metaboliese proses, wat probeer om al die territoriale vorms van voortplanting van lewe vas te vang, te oorheers, te vernietig en / of te koöpteer om dit te onderwerp aan die hegemoniese makro-energiepatroon. In hierdie sin word regdeur die prosesse waaruit hierdie akkumulasiebaan bestaan, regverdigings gebou wat elke fase van hierdie wyse van kapitalistiese uitbuiting op subjektiwiteit en aard kan legitimeer. Dit is nodig om hierdie fases te bestudeer om te probeer aantoon wat hierdie weglatings, deaktiverings en mites in die ekstraktivistiese diskoers bevat.

In Asdrúbal Baptista se ekonomiese teorie oor rentekapitalisme, een van die klassiekers van die Venezolaanse olieliteratuur, beklemtoon die skrywer dat die spesifiekheid van rentekapitalisme daarin lê dat die struktuur van die begin af 'n dubbele ruimtelike omvang, 'n dubbele territoriale omvang [2], omvat. . In hierdie geografiese tweeledigheid is die oorsprong van olie-inkomste op internasionale skaal? Bepaal deur die logika van die Internasionale Arbeidsafdeling? En die bestemming daarvan sou op nasionale skaal geraam word, met dan die staat as die koppelvlak van hierdie twee prosesse. .

Die voorstel van Baptista dien as 'n verwysing om op hierdie twee terreine te ontleed, die verskillende argumente en episteme wat voorgestel word om die uitbreiding van ekstraktivisme te regverdig: eerstens die vang van 'n internasionale inkomste uit grond - RIT (oorsprong); en 'n tweede oomblik, die verspreiding daarvan (bestemming). Dit is egter nodig om 'n paar voorbehoude in hierdie verband te maak:


a) Die skeiding wat deur Baptista op 'n 'internasionale' en 'nasionale' skaal voorgestel word, is onvoldoende om die verskillende trans-territoriale dinamika wat die kapitalistiese proses van opeenhoping in ekstraktivisme is, te verstaan. Die element waarop Baptista fokus, die oorsprong van die RIT, gee die vloei van hierdie vorm van geldwaarde sentraal, en maak die feit dat die oorsprong van rykdom territoriaal is, op die agtergrond. Dit laat ons hoofsaaklik fokus op die kapitalistiese onttrekkingsproses wat in die gebied plaasvind, op die koloniale ontwrigting wat deur kapitaal gegenereer word, op die herkonfigurasie en politieke herbestelling wat plaasvind, eerder as om slegs die opname van die RIT aan te spreek. ruimte as gevolg van hierdie onttrekkingsproses.

b) In dieselfde sin, rakende die RIT-verspreidingsproses, het die "nasionale" karakter daarvan baie vervaag in die neoliberale globalisering, wat by verskeie geleenthede kapitaalregionaliseringsprosesse genereer wat die grense van die State-nasie oorskry, en "informele" meganismes buite die tradisionele kanale van hierdie prosesse, soos die geval van die onttrekkingsekonomie van die grens in Venezuela (smokkelary) [3]. Dit natuurlik sonder om op die wêreldwye meganismes van herverdeling van die oorskot (gereeld en bedrieglik) na die hegemoniese kerne van die kapitalistiese wêreldekonomie te reken.

Die eerste oomblik: die kapitalistiese ontginningsproses en die oorsprong van die RIT

In die naam van "ontwikkeling", "vooruitgang", die einde van afhanklikheid en die stryd om uit armoede te kom, dui die verskillende ekstraktiwistiese diskoerse daarop dat ons meer en meer uit die natuur moet haal, meer en meer ekstraktiewe projekte in aantal en intensiteite moet uitbrei. , om hoër monetêre dividende te verkry en daarna sulke groot doelstellings te bereik.

Om enkele voorbeelde te noem, het president Enrique Peña Nieto in Mexiko bevestig dat die promulgering van die Energiehervormingsregulasies aan die einde van 2013 die begin is van 'n nuwe era van ontwikkeling en ekonomiese groei in die land [4]; In die raamwerk van die buitengewone uitbreiding van soja-ekstraktiwisme in Argentinië, het die president van die land, Cristina Fernández de Kirchner, einde April die wêreld se grootste sojaverwerkingsaanleg ingehuldig en beweer dat dit die ontwikkeling is van 'n "industriële voorpunt om waarde toevoeg tot die grondstof (...) en ons kan voortgaan om waarde toe te voeg tot die produk van die landbousektor "[5]; en in Peru het Ollanta Humala die Conga Mining Project (Cajamarca) verdedig, aangesien "die bevolking moet sien dat die ekonomiese projekte wat in hul gebiede direk en konkreet ontwikkel word, tot voordeel strek", insluitend die vermeende moontlikheid om "meer water en beter gehalte ”[6]; Hierdie argumente stem baie ooreen met die argumente wat deur die "progressiewe" regerings van Rafael Correa aangaande olie in Yasuní [7], of Evo Morales aangaande TIPNIS [8], geopper is.

In al hierdie gevalle word die ekstraktiwistiese konsensus bepaal deur 'n konstituerende fetisj van ontwikkelingsrasionaliteit, gebaseer op 'n obsessiewe idee dat die hoogste sosiale doelwit is om 'waarde te skep', of om dit as inkomste vas te lê, weer te gee en uit te brei. In werklikheid beteken dit dat wat die kapitalistiese wêreldmark as nuttig, geldig en waardevol beskou, op 'n kumulatiewe, eksponensiële en onbepaalde manier weergegee moet word, aangesien hierdie groei en voortplantingsdinamika van kapitaal fundamenteel in die vorm van geld vloei.

Hierdie spesifieke opvatting van waarde word op verskeie pilare volgehou:

* Die betekenis daarvan word weergegee uit 'n bewering van universaliteit, van objektiwiteit (vir sover dit die absolute ekwivalensie van 'n reeks "materialiteite" wil wees) en van 'n diep ekonomistiese profiel, daarom praat ons van 'n koloniale patroon van waarde, wat ander bestaande waardes koloniseer, wat onsigbaar maak, 'n hele netwerk van prosesse van interaksie en metaboliese uitruiling op 'n molekulêre skaal ondergrawe of marginaliseer, van simboliese en affektiewe betekenisse, wat in hierdie geval by hierdie hegemoniese patroon moet geld om geldig te wees.

* Vanuit hierdie perspektief verteenwoordig of reproduseer die natuur nie waarde nie. Om hierdie rede sal die bestaan ​​van 'n gebied wat nie deur kapitalistiese modernisering ingegryp word nie, die reproduksie van kapitaal belemmer, dit is onproduktief, parasities, onbeskaafd; dit is 'leë ruimte' - leeg van waarde -. Dit het twee belangrike politieke implikasies: die een is dat as die produksie van waarde op arbeid gesentreer word, die grond (natuur) dus veroordeel word as die voorwerp van huur (huur); Die ander implikasie is dat die toenemende omgewingsverwoesting as gevolg van kapitalistiese ontwikkeling op geen enkele manier as waardeverlies beskou word nie - eerder hierdie vernietigende proses is die wesenlike basis vir hierdie tipe "waardeskepping".
* Die permanente prosesse van die "oorspronklike opeenhoping", wat ontvou het en steeds in verskeie gebiede regoor die planeet gebeur, plaas ook 'n groot en baie uiteenlopende mosaïek van antieke of endogene wêreldbeskouings en kulture, en hul verskillende metabolismes, onderwerp of vernietig dit. en universums van waarde, ten gunste van die universaliserende struktuur van hierdie koloniale magspatroon.

Op hierdie manier, in die lig van hierdie ekstraktiwistiese toespraak wat voorstel dat ons meer waarde (soos inkomste, uit die uitbreiding van onttrekkingsprojekte) moet opneem, en dit volhoubaar moet skep (invoervervanging, "saai van olie" vir die Venezolaanse saak, of die "Industrialisering van die natuur" soos voorgestel deur die teoretici van UNASUR), is dit nodig om te vra: wat is die finale maatskaplike-omgewingsbalans wat hierdie proses oorlaat, wat gaan van die ontwrigting wat deur die onttrekkingsprojek voortgebring word, tot die transformasie van die natuur in handelsware, en dan te huur?
As die weglatings en simboliese deaktivering van ander waardevelde na die oppervlak gebring word, versteek deur hierdie ontwikkelings- en ekstraktivistiese diskoerse, wat die verslae wat hulle aan ons bied, herformuleer as 'n bewys van hul waarheid, word dit duideliker hoe diep skadelik dit is om hierdie ontwikkeling te versterk. model kapitalistiese.

In hierdie sin stel ons voor dat daar 'n ontologiese waarde in die natuur is, nie net in die mate wat dit vanuit 'n antroposentriese perspektief beskou word as 'n bate (algemene goedere wat toeganklik is vir alle mense nie) wat as verlies beskou moet word vernietig? soos voorgestel deur die Chinese eksperiment van die "groen BBP", wat vinnig in 2006 afgebreek is [9] ?, maar ook in die sin van lewenskwaliteit en die reproduksie van sy siklusse. Hierdie ontologiese waarde van die lewe self (die bios) vorm al die sosio-metaboliese voortplantingsprosesse en hul waardeformasies. Daarom stel ons die konsep 'lewenswaarde' voor.

As ons dan 'lewenswaarde' na die ekonomiese taaltaal neem, en die natuurlike gemeenskappe as 'n bate beskou, is die ekologiese balans na elke kapitalistiese ontginningproses, en selfs vanuit 'n trans-territoriale perspektief na 'ontwikkeling' en modernisering territoriaal ( soos stedelike uitbreidings of landbou-modernisasies) uiters negatief sou wees in terme van "winste en verliese", is dit ook belangrik om te beklemtoon dat die metaboliese herkonfigurasie van gebiede deur kapitaal 'n ondeelbare sintese impliseer tussen die omgewingsverwoesting wat dit laat, en die sosiale ongelykheid wat dit veroorsaak, hoofsaaklik tot voordeel van sy administrateurs [10].

As ons hierdie nuwe eko-rekeningkunde sou aanneem, sou dit uiters problematies wees om van 'n suiwer welvaartskeppingsproses te praat. Dit is regtig absurd om 'lewenswaarde' in 'n kommoditeit te omskep wat drinkwaterbronne op groot skaal beïnvloed, en dan te spog met 'n hoë RIT-opname en 'n hoë BBP-groei, wat ons in staat stel om baie eenhede gebottelde water te koop. Wat ons as die finale balans van hierdie onttrekkingsiklusse het, is 'n noemenswaardige toename in die armoede van 'lewenswaarde'; 'n uitbreiding in die aantal afhanklike proefpersone wat ontkoppel word van hul direkte verhouding met die gemeenskap, maar wat nou in stede sal woon en koppies koffie sal drink wat die gebruik van tot 140 liter water per koppie benodig gedurende die hele produksieproses [11] ; en 'n siklus van ophoping van geldinkomste om ingevoerde produkte te koop, wat vroeër of later 'n kontraktiewe fase sal betree.
In plaas daarvan om aan te neem dat dit 'n "welvaartskepping" -proses is, lei die transformasie van die natuur in geld eerder tot 'n vervreemding van rykdom. Hierdie materiële, metaboliese / territoriale transformasie en die geselligheid wat deur ekstraktiwisme voortgebring word, werp dus die rampspoedige resultate wat reeds bekend is, wat probeer versag met die onvervulde belofte van 'n toekomstige 'ontwikkeling' vir almal. Die pro-ekstraktivistiese diskoers laat al hierdie metaboliese herkonfigurasie weg op grond van 'n monetaristosentriese beleid.

Die vrae wat hier gestel word, maak deel uit van 'n polities-kulturele dispuut en het verskeie programmatiese implikasies in terme van die konstruksie van alternatiewe vir huursoekende ekstraksiekapitalismes en 'ontwikkeling':

* In al die ruimtelike skale waarop dit nodig is om post-ekstraktivistiese en post-kapitalistiese oorgange te bevorder, is 'n nie-monetaristosentriese beleid fundamenteel, of nie hoofsaaklik op die geldvorm gefokus nie. Ons praat dan oor die uitbreiding van die reproduksie van welvaart deur sosiale toeëiening van prosesse [12], wat poog om die bemiddeling wat ingestel word in die proses van vervreemding van rykdom wat hierbo beskryf word, te oorkom, en wat geprojekteer kan word na openbare beleid en strategieë van sosiale bewegings en populêre organisasies, ten einde selfbestuurde struktuur te bou.

* In hierdie sin lei die regverdiging en verdediging van 'lewenswaarde' ons tot versoeke en eise vir moratoriums vir talle onttrekkings- en ontwikkelingsprojekte in Latyns-Amerika? die Yasuní in Ecuador miskien die mees tekenende in die streek is? , wat nie reageer op die behoeftes van die bevolking nie, maar hoofsaaklik van die wêreldkapitalistiese mark en die nasionale elite wat hulself daaruit verryk. Is die sogenaamde "Arco Minero de Guayana" in die geval van Venezuela 'n projek van hierdie tipe? sedert die koördineerder van inheemse organisasies van die Amasone en die antropoloog Esteban Emilio Mosonyi hul moratorium versoek het? , sowel as die uitbreidingsplanne vir steenkoolmynbou in die Sierra de Perijá (Zulia-staat), en selfs meer ekologies sensitiewe gebiede in die Orinoco Oil Belt, as die Orinoco Oilwatch Oil Alert Network, met Francisco Mieres onder sy lede, wat in 2004 voorgestel is. dat hulle nie uitgebuit moet word nie [13].

* Die impuls van 'n reproduksieproses van welvaart deur sosiale toeëiening van prosesse, veronderstel dus die uitbreiding van die gemeenskaplike sektor ten opsigte van die openbare en private sektor, wat moet saamgaan met die erkenning van vorms van territoriale selfregering en verduistering van die vorms van eiendom, ten gunste en verdediging van die reproduksie van die bestaande lewenswaardes, wat verder gaan as die hegemonie van gemonariseerde welvaart.
* Die bevordering van nuwe eko-aanwysers vir die oorgang op verskillende skale, wat daarin slaag om die prosesse van waardereproduksie te desentraliseer, en wat terselfdertyd die koloniale logika wat die heersende sosio-metaboliese verhoudings in die kapitalis vorm, radikaal kan verander. stelsel.

* As die oorsprong van rykdom in die gebied is, en as ons besef dat 'n proses van diepgaande transformasie nie deur die staat gedryf sal word nie? en in plaas daarvan kan dit probeer stop? , ontstaan ​​die vraag: moet sosiale bewegings hoofsaaklik inkomste met die administrateurs van rentekapitalisme betwis, of eerder hul blik fundamenteel op gebiede en gemeenskaplike goed rig? Die globalisering van die gewilde logika van besetting, wat beoefen word deur stedelike bewegings regoor die wêreld (indignados, OWS), sowel as deur boere (MST-Brasil) en inheemse volke (onthou die hoofman Sabino Romero en die Yukpa wat haciendas in die Sierra de Perijá in Venezuela) toon territoriale geskille op die gebied van 'lewenswaarde', waar die kommodisering van die natuur, die RIT en waar neokoloniale mag direk uitgeoefen word.
Tweede oomblik: die lot van die RIT en die kapitalistiese verspreidingsproses

Die diskoers ter verdediging van ekstraktivisme stel voor dat ons, in die gesig van die plae van armoede, afhanklikheid en die sogenaamde 'onderontwikkeling', hierdie model moet verdiep, sonder om aandag te skenk aan die feit dat, eerder as om ekstraksieprojekte uit te brei en die inkomste wat ontvang word, dit is Dit is nodig om na te gaan hoe dit versprei word. En dit verwys nie net na positiewe saldo's en gesonde rekeninge nie, of na die verdeling van inkomste meer regverdig nie, maar ook na die erkenning dat die verskillende verspreidingsmeganismes van die RIT gebiede, ruimtelikheid, institusionele, bepaalde metaboliese prosesse, magsverhoudinge en produksievorme genereer. van subjektiwiteit en sosiale interaksie, volgens die biopolitieke vereistes van hierdie model van kapitaalakkumulasie.

Dit impliseer natuurlik dat, afhangende van die sintuie en logika wat hierdie verspreidingsprosesse deurgaan, nuwe produksies van politiek en territorialiteit betwis en herkonfigureer kan word, wat duidelik kan dui op post-ekstraktivistiese vorme van oorgang. Dan kom daar verskeie vrae: watter vorme van produksie stimuleer en ontmoedig hierdie bestaande meganismes in ons lande? Watter lewenstyle bevorder hulle? Watter vorme van waarde geld? Watter tipe territoriale ordening het dit, watter tipe energiepatrone? Bevoordeel dit 'n desentralisering of 'n konsentrasie van mag? Bevorder dit 'n kommodifisering van die natuur, of open dit paaie na die gewilde bestuur van gewone goedere? Watter emansipatoriese horisonne kan uit ander verspreidingslogika geput word?

Ter illustrasie is daar enkele voorbeelde wat hersien kan word: navorsers Pablo Iturralde en Eduardo Pichilingue van die Centre for Economic and Social Law (CDES) toon aan dat indien die belastinglas 1,5% meer verhoog is as wat tans geregistreer is, op die verkope van die 110 magtigste ekonomiese groepe in Ecuador, sou ongeveer 20 miljard dollar verkry in 'n soortgelyke tydperk as die olie-ontginning van 25 jaar in die Yasuní-ITT [14], wat die moratorium vir daardie gebied nog meer sin gee, nou met 'n argument wat voorgestel word vanaf die veld van inkomsteverdeling. Nog 'n voorbeeld is die petrolprys in Venezuela, die goedkoopste ter wêreld, wat nie net verliese vir die Venezolaanse staat oplewer nie, maar ook lewenstyle en verbruikspatrone bevorder wat in die Karibiese land opvallend intensief is ten opsigte van die res. van die lande in die streek (wie trek voordeel uit hierdie subsidie ​​in die land?), en wat ontmoedig ander moontlike alternatiewe [15].

Alhoewel die amptelike gesprek en politiek, en in die algemeen die retoriek van politieke partye, daarop aandring dat daar geen alternatiewe vir ekstraktiwisme is nie, is niks meer vals as dit nie. Talle gewilde ervarings wat wys dat lewe moontlik is sonder ekstraktiwisme, tesame met die dringendheid van sowel die wêreldwye omgewingskrisis as die krisis van die kapitalistiese stelsel self, en die gevolge daarvan vir 'n Latyns-Amerika wat op 'n kruispad staan, wys daarop dat ek die dubbele toon omvang van hierdie politieke-kulturele geskil vir sosiale bewegings: die gebied en die institusionaliteit.
Caracas, November 2014

* Emiliano Teran Mantovani is 'n navorser aan die Rómulo Gallegos Sentrum vir Latyns-Amerikaanse studies CELARG

RebellieKommentaar:

 1. Gardashakar

  Ek is jammer, maar na my mening is jy verkeerd. Kom ons probeer om dit te bespreek. Skryf vir my in PM, dit praat met jou.

 2. Iye

  Ja inderdaad. Dit gebeur.

 3. Tosida

  Thank you for the current information !!!

 4. Kiley

  Stem saam, hierdie merkwaardige mening

 5. Kermit

  And how it to paraphrase?Skryf 'n boodskap