ONDERWERPE

Tweejaarlikse omgewingsmanifes

Tweejaarlikse omgewingsmanifes


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Deur die skool vir omgewingsopvoeding en opleiding "Chico Mendes"

Ons dink dat hierdie omgewingskrisis die grense uitdruk van die opvatting van onvolhoubare rasionaliteit wat in die eeue van 'n ook onvolhoubare moderniteit ingekort is. Ons hou vol dat dit 'n krisis is wat gebaseer is op die herifikasie van die wêreld, op die onkunde van die ander en van die kompleksiteit, en dat dit, deur die natuur as 'n onderwerp van die wet te ignoreer, dit omskep in 'n mandjie van onbeperkte bronne wat die kulturele diversiteit in gevaar stel. en die vernedering van die omgewing.


Inleiding

Gekonfronteer met die herdenking van die twee-en-twintigste jaar van ons onafhanklike lewe, van die "Chico Mendes" -omgewingsonderwys- en opleidingsskool, wil ons 'n paar idees bydra met die doel om besinnings en standpunte te genereer vir die konstruksie van 'n emansipatoriese gedagte.

Ons doen dit oortuig dat die tye wat ons leef en bewoon die broosheid en onsekerheid van die omgewingskrisis het. Ons dink dat hierdie krisis die grense uitdruk van die opvatting van onvolhoubare rasionaliteit wat in die eeue van 'n ook onvolhoubare moderniteit ingekort is. Ons hou vol dat dit 'n krisis is wat gebaseer is op die herifikasie van die wêreld, op die onkunde van die ander en van die kompleksiteit, en dat dit, deur die natuur as 'n onderwerp van die wet te ignoreer, dit omskep in 'n mandjie van onbeperkte bronne wat die kulturele diversiteit in gevaar stel. en die vernedering van die omgewing.

Die geskiedenis van die moderniteit, 'n proses wat die hele koloniale periode en onafhanklike eeue behels, het die tekens van verskil onderdruk en die absolute modernistiese waarheid met 'n ketterse en misleidende taal geskryf. Die opset wat die wese ontsier het, lê ten grondslag van verskillende draaie van die afgelope vyf eeue, val saam met die vorming van wetenskaplike denke in die klassieke wetenskap, met empiristiese, idealistiese en materialistiese strominge en met die aansienlike kartografieë op politieke, sosiale en sosiale gebied ekonomiese voordele sal dit die beskermende blare van die oorlopende verligting-moderne voorgee gee. Die Cartesiese, Galileaanse en Kantiaanse posisies het onvermydelik gelei tot die verhoging van die stormagtige front van die omgewingskrisis, wat veertig jaar lank sigbaar was, wat vandag opgewonde, gedruk word, sonder terugkeer, deur soveel vereenvoudigde onsin wat met wreedheid deur die logika van die fragment gekodeer word. .

Die viering van die Bicentennial skep 'n gunstige klimaat om die verlede te heroorweeg en die toekoms weer voor te stel. Die ontloking van die Mei-rewolusie van 1810 laat toe dat die intreestapel van die onafhanklike stadium van wat later Argentinië sou wees, beteken en dit brei onbeheersd uit om geassosieer te word met ander emansipatoriese prosesse wat uiteindelik gedurende die 19de eeu sal ontkiem, in die nuwe Latyn. Amerikaanse etos.

Om egter getrou te wees aan die streek se eie emansipatoriese ontstaan, is dit nodig om te onthou dat die eerste libertêre uitroep in 1804 in een van die geografiese helftes van 'n Karibiese eiland, bevolk deur swart slawe, in Haïti, 'n Franse kolonie, plaasgevind het. op die hoogtepunt van die Napoleontiese mag en met die steeds kragtige ligte van die Franse rewolusie. 'N Paar jaar gelede, te midde van die warrelwind wat deur die Verligting voortgebring is, het die vader van die moderne konstitusionalisme, wat die grondslag gelê het vir rasionalistiese filosofie om die Positiewe Reg in die hart van die regsorganisasie van State te plaas, gesê dat' dit was Dit is onmoontlik vir God, 'n baie wyse wese, om die aaklige swartes siele te gee ”. Vandag, na die ramp wat die eiland verwoes het, wonder ons waarom daardie dapper mense steeds met hul armoede en eindelose plundering betaal, die vermetelheid om die ryk van die idees van die onvolhoubare moderniteit uit te daag. In hierdie verwoeste plek is die tektoniese plaat die onwaardige ellende wat met onwelvoeglike ongelykhede en met die onwelvoeglike arrogansie van die plaaslike oligargie vervoeg word.

Die Bicentennial of the May-prestasie in Argentinië word geskryf as die eerste bladsy van 'n reeks onafhanklikheidsherinneringe wat in die streek sal ontvou, aangesien die nasionale tweesentjarige literatuur die herinnering aan hul emansipatoriese ontstaan ​​skryf.

As ons onsself in die tweejaarlikse soektogte plaas, beteken dit 'n kort herinnering aan die oorsprong. Ons definieer as begin, as verwysende vermelding, die tye van krakendheid, waar enersyds die agteruitgang van die Middeleeue plaasgevind het, en dit oorvleuel met die binnegoed van 'n nuwe historiese stadium waarvan die harde kern uit die oorheersing van die rede en die ondergeskiktheid van die natuur en kulture aan die voorskrifte van moderniteit, wat aan die ander kant die sluise oopgemaak het vir die konstruksie van 'n geometriese argitektuur waarvan die stene van onveranderlike waarhede in dissiplinêre eilandjies gelegitimeer is.

Die kontoer van die nuwe beskawingsoewers het getrek met die bydrae van verskillende aspekte, soos onder meer dié van kommersiële opbou, waarvan die saad gebaseer is op die groeiende asimmetriese kommersiële uitruilings, in die verowering van nuwe gebiede deur die Europeërs van die Renaissance, in die konsolidering van 'n visie van denke, kultuur en werklikheid self, uitgedruk deur die hoogste outonomie van die rede, en deur die konstruksie van 'n historiese projek waar die vorme van kennis van die Westerse beskawing die natuur oorheers en die lewe en die wêreld gekwantifiseer het.

Stadig en onverbiddelik is die unicato-beskawing gekonsolideer deur die homogenisering van kultuur en die instelling van 'n onherleibare en fantasmagoriese diskoers oor die diversiteit en verskille van die materiële / simboliese heelal. Toe die Spaanse Europeërs, wat in slawerny van die stryd teen die Moslem-Arabiese indringer verslaaf is, in 1492 in Indië aankom, versterk hulle die onblusbare dors na verowering, rykdom en missie.

So begin die lang en pynlike proses van verowering en kolonisering. Onder baie ander gebeure wil ons twee uitlig wat lyk asof dit die mees ekspressiewe sap is van die kolonialiteit van mag in hierdie lande, wat kort daarna die naam sou kry: Amerika. Die verowering en kolonisering van koors deur die Europese moondhede, veral Spanje, Portugal, Engeland en Frankryk, word onmiddellik ontketen. Die besit van die land, die heerskappy oor die grondgebied en die rykdom en kulture daarvan, het 'n fase van kolonialisme wat nog onvoltooid is, ingewy.

Die twee feite wat ons wil herinner, is die eerste dat dit duidelik dui op simulasie en politieke kruisverband (eintlik deur die eeue heen aansienlik verfyn). Die Spaanse biskop Borja verloën sy van en neem die van Borghia af, om later aangewys te word as pous Alexander VI, wat in 'n bul, vertel met die taal van 'n vertikale meetkundige meter, die kompleksiteit en uitbundigheid van Amerika, Abya Yala, verdeel vir die oorspronklike volke, in twee dele wat hy genadiglik aan Spanje en Portugal voorlê. Die eerste perk wat die moderne moderniteit in ons streek op sy ingewikkelde natuurlike en kulturele ekosisteme stel, beskou hierdie ding as 'n blote herstelde eksternaliteit, is dié van 'n afgrond, afgrondige, brutale en willekeurige, wie se wond met verloop van tyd nooit verlaat het nie bloeding en kan dus nog nie geheg word nie.

Die ander vermelding wat ons wil maak, gaan oor die streek wat ons bewoon, suid van die provinsie Santa Fe, met verwysing na die geografie van Rosario en sy omgewing, ingeskryf in die sogenaamde Cuenca del Plata. Die eksentrieke intreewoord, Silver, wat vanaf die oewer van die verowering aan 'n suidelike riviermonding, die suidelike Atlantiese Oseaan, Río de la Plata, opgelê is, die laaste tregter van 'n komplekse stelsel wat die oorspronklike volke, onder andere die Guaraníes, COMARCA VAN DIE WATER, het die oorweldigende dors na hulpbronne van die oorwinnaar uitgetrek, soos 'n bliksem op 'n rustige dag op die onvergelyklike vleilande geval, en die kultuur / natuur-verhouding ondergeskik gestel aan die ontluikende rasionalistiese lyn, en die oppervlakkige teken van sy merkantilistiese dringendheid geteken , graverings in die ekosisteem en mettertyd agterlaat, die verwoestende pad van geen terugkeer, wat hy met sy kolonisasie sou oplê.

Die koloniale stadium, oorgedra in eeue van fondamente van stede, provinsies, onderkoning, wat sy produktiewe projek in mynbou gevestig het, met die produktiewe formaat, onder andere, van die Tesourie wat op Latifundio geopper is en 'n geïnstitusionaliseerde sosio-produktiewe organisasie in die omgewings, die mita, die yanaconazgo, swart slawerny, alles wat bygedra het tot die aktiwiteit van die monopoliehandel, en 'n oordadige funksie van die Kerk, plus 'n absolute politieke mag wat op 'n burokratiese en piramidale wyse uitgeoefen is, het stadig maar onverbiddelik begin belemmer deur belange van verskillende oorsprong., 'n reeks stuiptrekkings wat in verskillende rigtings van Latyns-Amerika voorgekom het, soos die opstande in die oorspronklike dorpe, comuneros; in ooreenstemming met die Europese konteks van die eerste dekades van die XIX eeu.

Revolusionêre kiem

Die beskrewe scenario, met dik lyne, toon 'n komplekse stadium van groeiende kulturele, politieke en sosiale interaksies, met 'n produktiewe ontwerp wat sonder geheue rus, in 'n ekstraksieproses wat megabestuur word deur mynbou en groot landgoedere. Dit was in die onderkoning van die Río de la Plata waar hierdie gebeurlikhede en interstreekse interne konflikte geskud en versnel is in hul reaktiewe prosesse deur die gebeure van Napoleoniese uitbreiding in Europa, veral die inval en verowering van Spanje, deur die misbruik van die abdikasie van die konserwatiewe monarg Fernando VII.

Mei 1810 word 'n historiese gebeurtenis met ondenkbare gevolge. Die hele daaropvolgende proses, tot die definitiewe organisasie van die Argentynse Republiek, sal beïnvloed word, openlik of ondergronds deur die prestasie wat herskep word, wat in Mei herstig word. Hoe om nie te herken dat die pen van vergeetagtigheid en die verbergende ink van haar revolusionêre pogings op haar geval het binne die epogale kontekste nie.

Vanuit hierdie gebeure wil ons twee bydraes beklemtoon wat van onskatbare waarde word, want ons kan dit onder andere beskou as voedingsstowwe van die Latyns-Amerikaanse omgewingsgedagtes: die Revolutionary Plan of Operations, geskryf deur Mariano Moreno, wat die wêreld van die destydse idees saamvat. gesif met 'n blik gebore uit die leerlinge van die suide (hoewel deurtrek van die bydraes van die Verligting). Die ander gebeurtenis om te beklemtoon, is die dekres van onderdrukking van eerbewyse, wat deur die Eerste Raad goedgekeur is, na 'n militêre dronkenskap deur die oes van kortstondige sukses, in die partytjie wat gereël is om die eerste triomf van die eie troepe te vier, net 'n skermutseling in Bo-Peru. , as Cornelio Saavedra met lourierblare gekroon, as keiser van Amerika (vanuit die historiese oogpunt gee die gebaar om die kroon van louere aan Saavedra te gee aanleiding tot die Morenoïete om hom te beskuldig dat hy die mag wil toepas).

Daarna volg jare van konfrontasies en trane tussen Amerikaners. Die San Martin-daad wat die onafhanklikheid van hierdie streek bevestig het, is ook van stapel gestuur, wat ook Chili en Peru bevry het, wat die basis van die Spaanse keiserlike mag ondermyn het. Die situasie wat gekonsolideer is na die stigting van 'n ooreenkoms met Simón Bolívar, onvergelykbare strateeg en politikus, wat met sy emansipatoriese prestasie uit die noorde gevorder het en voorgestel het om die koloniale mag wat hierdie streek beset het, te beëindig.

Om voort te gaan met die groot epochale eienskappe, wil ons vanaf die eerste onafhanklikheidsjare uitlig wie vir ons die vader is van die Latyns-Amerikaanse geografie, gegrafeer in die metafore van diversiteit, interkulturaliteit en die dialoog van kennis, en wie staan ​​as een van die eerste oases vir die konstruksie van Latyns-Amerikaanse omgewingsdenke. Ons verwys na José Gervasio Artigas, leier van die Banda Oriental. Sy projek van die Free Peoples, wat destyds die kusstreek van die huidige Argentinië betrek het, was gebaseer op 'n territoriale samesyn tussen die verskillende etniese groepe en hul kulturele uitdrukkings. Sy briewe gerig aan die sentrale mag en aan sommige kusgoewerneurs is van onuitputlike rykdom. Aan die ander kant is die vorming van 'n projek wat die verskille territorialiseer, oop vir interkulturele dialoog wat voorgestel is as 'n ware revolusionêre proses, in dieselfde lyn as die een wat Simón Rodríguez, Simón Bolívar se onderwyser, kort daarna voorgestel het.

Die emansipatoriese stukrag het grense gevind wat ongedefinieerd was, maar onmoontlik om te oortref. Met vrees en oneindige pyn merk ons ​​op dat die emansipatoriese pieke hul dae beëindig het in die duisternis van vergetelheid, ballingskap, stiltes, labirinte en eensaamhede waaruit die skemergeselskap van Bolívar, San Martín en Artigas bestaan ​​het, en hul leërs van Negers, Negras, Mestizos , Mestizas, Mulatos, Mulatas, Original Peoples ... soos die Charrúas van wat die Banda Oriental genoem word.

Toe begin 'n stadium wat gekoppel is aan die territoriale politieke organisasie van die onlangs geëmansipeerde nasies, waaronder Argentinië, tot in die middel van die negentiende eeu, as 'n skeiding van die onderkoning van die Río de la Plata, wat in 'n argipelgebied gedefinieër is. Die nasionalistiese historiese diskoers het Argentinië lank geïdentifiseer met die onderkoning van die Río de la Plata, en Argentinië het hom dus voorgedoen as 'n land wat gebiede verloor. Vanuit hierdie toespraak het broederlande as kwasi-vyande begin beskou. Dit is noodsaaklik om daarop te wys dat die lande wat gevorm is uit die verbrokkeling van die onderkoning die evolusie van baie komplekse sosio-historiese prosesse is. Met buigsame en deurdringbare grense waar, dikwels en toenemend intens, twee paradigmas van aangesig tot aangesig gekom het: die van die Westerse beskawing en die van die oorspronklike volke, die eerste daarvan, al hoe moderner, geskryf met metafore van die eie fragmentasie van die instrumentele rasionaliteit. en gereed om met geweld in die ontmoedigende lande van die Progress in te gaan.

Uiteindelik is die moderniseringsproses wat so ver verwyderd van die koloniale projek wat in Latyns-Amerika ontplooi was, gelyk, maar wat deur die ondergrondse riviere in soveel onverwagte rigtings geloop het, gestroop van enige verwarrende taal en die projek van die nasionale organisasie sonder hindernisse oopgemaak. om die gebied te integreer met die abstrakte tale van die mark, met die gedagte aan ekonomisme en die leë woord, net 'n skulp sonder bestaan, van kulturele en natuurlike diversiteit.

Die Grondwet van 1853 word gesanksioneer in 'n internasionale konteks wat gekenmerk word deur die hegemonie van rasionalistiese filosofie en die industrialiseringsproses wat deur instrumentele rasionaliteit en marklogika gedryf word. Die Kantiaanse visie op die werklikheid, gebaseer op die horisonne van fragmentasie, het die oorhand gekry, wat die Westerse kulturele skisofrenie sou bevorder. Sodoende verdiep die draad wat Plato al millennia gelede aangekondig het, en ongeveer driehonderd jaar deur Descartes toe hulle die caesura tussen onderwerp en objek, tussen kultuur en natuur, tussen materie en gees verkondig. Met hierdie bydraes en die persepsie van die triomf van 'n opvatting van die wêreld wat sedert die Verligting versprei is, is die wettige argitektuur van die Moderniteit ontwerp, geen tyd na hom sou moontlik gewees het sonder sy bydrae nie. In werklikheid sou Moderniteit en sy onvolhoubare matriks nie sonder Kant moontlik gewees het nie.

Kant definieer die natuur as 'n orde wat in die sfeer van die menslike domein moet wees, aangesien dit 'n lewelose gereëlde wesenlikheid is. En dit open die geslote wêreld vir die rasionele mens om op te tree volgens die voorskrifte van wetenskap en tegnologie, gemonitor deur individualisme en privaat eiendom. Op hierdie manier is die natuur en die liggaam onderhewig aan die wette van oorsaaklikheid. Die domein van Rede bestaan ​​uit die generering van 'n projek van ontginning oor die natuur, wat volgens wetgewing en tegnologiese toepassing oneindig beskou word, volgens die wette van die mark.


Maar die filosofiese weerspieëling van vryheid het gebly. En dit is hier waar Kant, in die praktiese rede, definieer dat vryheid niks met die natuur te doen het nie, wat absoluut 'n ander beginsel is, aangesien daar gesê word dat dit bestaan ​​die bestaan ​​van die onsterflike siel en die bestaan ​​van God. En hier, in hierdie sfeer, word die vryheid van die mens, etiek en politiek bedink. Twee wêrelde, die wêreld van die natuur en aan die ander kant, ver en onmoontlik om toegang te verkry, die ryk van die gees.

Volgens hierdie dominante visie tot nou toe het die mens die vryheid om met wetenskaplike noukeurigheid op die koninkryk van die natuur op te tree, in hierdie sfeer handel nie vryheid of etiek nie, aangesien die natuur volgens die Positiewe Wet nie 'n onderwerp van wet is nie, wat sy kamers het in dialoog met transendensie. Daar is die kulturele skisofrenie in die Weste. Daar is dit, in sy mees eksplisiete kieme, een van die sytakke wat toenemend besmet word, wat die storm van die omgewingskrisis sal ontketen.

Die eeufees

1910 staan ​​as 'n tekenende en verwysende datum in die geskiedenis van die Argentynse prag. Die mite oor die opkoms van Argentinië in 1810 word herskep. Die nasie het die wêreld oopgestel om die toekoms te wys wat sedert Mei 1810 gereis is. Buenos Aires Tydens die feeste hy het met optimisme ontplof en die beloftes van die aangekondigde hemel benader. In werklikheid was dit meer soos die Crystal Palace wat Dostoevsky voorgestel het as die gelukkige foto van 'n tyd wat nooit sal wees nie. 'N Reeks uitstallings, uitstallings, seremonies en publikasies versprei die swak ligte van ekonomiese groei, die positivistiese opvatting van eindelose vooruitgang en die eindelose geluk van 'n samelewing in 'n toestand van illusie. Illusiewoord wat in Latyn bedrog beteken.

Die idee van die tentoonstelling oor Progress en die skaduryke toekoms wat aan die gang was, was ook die grondslag vir die eerste industriële tentoonstelling wat in 1861 in Londen georganiseer is om die beskawingspieke en menslike verlossing te vier wat deur wetenskap, tegnologie en die markekonomie gegenereer is. . Dit is gemaak in 'n imposante en majestueuse konstruksie wat 'n Crystal Palace herskep het, wat later deur 'n brand vernietig is.

Die hele land, selfs in die eensaamste hoeke van sy geografie, het homself versier om die hoogste gebeurtenis van onafhanklikheid en blydskap te onthou, met die eindelose beloftes wat Agro-uitvoerder Argentinië ons aangebied het vir 'n toekoms sonder ewewyding, bestaande uit 'n elite grondeienaars. ., Positiviste en konserwatiewes van verskillende strepe. Dit is belangrik om te onthou dat die land in die 1895-sensus 3.748.000 inwoners gehad het en dat die bevolking later in 1914 sal verdubbel en 7906,000 sal bereik. Die immigrasievloede het die sosiale topologie herontwerp tot op die punt dat die helfte van die bevolking van Buenos Aires teen die einde van die 19de eeu buitelanders was. Dus is die hele Pampean-streek deur immigrasie en die spoorweg herontwerp. 'N Digter van Santa Fe, José Pedroni, noem hierdie gewone "pampa gringa".

Die Grondwet van 1853 en die wysigings daarvan lê klem op die hereniging van die land na Pavón. Die program wat ingestel is, is versterk deur die postulate van die godsdiens van vooruitgang, 'n verwysing na Onvolhoubare moderniteit, wat politieke-sosiale energieë in die rigting van ekonomiese groei gekapituleer het, gefokus op landbouproduksie vir uitvoer, as 'n meganisme vir integrasie in die wêreldmark en sommige beginnende industrialiseringsprosesse. Hierdie model kan ontwikkel word in die mate dat twee sleutelaspekte beveilig is om die verhaal van die moderne Argentinië te skryf: immigrasie en vervoer.

Om die beeld van integrasie en samehorigheid moontlik te maak, moes daardie leë, onbeskaafde ruimtes in die hande van die 'indiada' in die Argentynse gebied geïntegreer word. Ons weet dat, in hierdie konteks, die sogenaamde "Conquest of the Desert" plaasgevind het om Patagonië en die Chaco-veldtog te integreer om die Noordoostelike streek te annekseer.

Hierdie strategie gebaseer op uitwissing en oorheersing het die ondergrond van mag in die land gekonsolideer. Op hierdie manier het 'n opvatting van die aarde, vervoeg in die mees steriele tale van die latifundio, waarvan die metafore die las dra van 'n totalitêre en allesetende ekonomiese opvatting van die wêreld, die reifikasie van die natuur wat gebou het om alles te vernietig, die sluise oopgemaak vir die verandering van sosio-natuurlike saldo's tot op hede. Hierdie "Argentynse" proses, wat die natuurlike en kulturele biodiversiteit diep verwoes, vorm die onomwonde voorstelling van die Meganistiese Paradigma wat die dimensie van die mite verkry op dieselfde oomblik waarin, vanuit verskillende wetenskaplike en denkhorisonne, die formulering van die tweede wet van termodinamika: die wet van Entropy, wat al die steierwerk tot dan toe, veral op die gebied van die ekonomiese wetenskappe, in die tweede helfte van die 19de eeu aftakel.

Met betrekking tot die volksmoord op die oorspronklike volke en die diefstal van hul lande, wat uiteindelik by die eienaars van Power beland het, word prosesse beskerm deur die wettige struktuur van die positiewe reg, benewens ons aktiewe verwerping, ons steun sonder om flou te word en te eis die vraag na die historiese en kulturele vergoeding aan hulle, as skuld, deur die familielede, wil ons 'n gebeurtenis transkribeer - poëties aangehaal deur Eduardo Rosenzvaig - getuig deur een van diegene wat die magte van die Verowering, die natuurkundige Jorge Fontana.

Rondom 1880 vertel hy dat hy gesien het hoe die laaste Payaguás, die oorspronklike mense van die Chaco, kanovaarders van die groot riviere Paraguay en Uruguay, die vooraand van uitwissing geleef het. Hierdie mense het op die water gewoon, geslaap en liefgehad. Fontana kon die laaste sewentien lede van die stam waarneem. Die Payaguás-taal was die moeilikste ter wêreld, miskien omdat dit bestaan ​​uit woorde wat onder water gepraat is. Na oneindige rivierverslae word hulle binnegedring deur 'n diepe hartseer, die verdwyning, stil, hul liggame onbeweeglik, bekommerd oor afgeleë gebeure wat hulle pyn veroorsaak, en hulle het steeds beweging in harmonie met die swaartekrag. Hulle is die laaste. Hulle veg al jare lank om nie hul eie te verloor nie. In die groep is daar vyf kinders wat ou mans lyk. Moenie speel nie. Daar word na 'n volwassene gekyk en die krete trek saans en dae aan. Dit lyk nie asof die begrafnis van 'n mens is nie, maar van 'n hele nasie, sê die natuurkundige, die uitwissing van 'n spesie. Omdat die vrugbaarheidskurwe by geslagte dramaties gedaal het van angs. Dit is moeilik om gebore te word. Dit lyk asof die begrafnis van 'n wêreld is, en die natuurkenner neem vir ewig afskeid van daardie kultuur en let sonder water op 'n paar waterwoorde in sy notaboek. Net 'n gebaar.

'N Onopstelbare nalatenskap lê ten grondslag van hierdie gebaar. Die erfenis van die watertale moet herwin word, weer opgebou word, sodat ons in tye van 'n omgewingskrisis kan dink en nadink oor / met / aan / sedert die herdenking van die Bicentennial. Dit is 'n pedagogiese proses wat ons uitdaag. Vanuit hierdie pedagogie sal dit nodig wees om antropologiese stiltes te benoem. Die stemme wat stilgemaak is, sal hoorbaar wees as die konseptuele instelling wat hulle stilgemaak het en hul bestaan ​​onsigbaar gemaak het, gedekonstrueer word. Ons nuwe stemme sal die kulturele stem van alle Latyns-Amerikaanse fonteine ​​aanmoedig om die omgewingsgedagte wat ons ontwikkel, te bevestig. Hierdie gebaar is deel van ons eie gebaar. Hierdie onbreekbare gebaar sal ons aantrek om die lande van emansipasie sedert die Bicentennial te verbeel.

Tweejaarlikse

Ons is reeds op die tweejaarlikse verhoë. Die 20ste eeu het diep en onuitwisbare merke op die vel van die aarde en op die siel van die mense gelaat. Dit was die gewelddadigste en somberste eeu van alle tye. Die oorloë van algemene en onmenslike uitwissing, Hiroshima, die inval in lande en die vernietiging wat tot uitputting gedink en beplan is in die hitte van leerstellings soos dié van nasionale veiligheid en die beheer wat die eienaars van mag deur internasionale organisasies soos die WTO, is voorbeelde van die plae van hierdie tye.

Latyns-Amerika het bygedra tot hierdie toestand van algemene omwenteling en geweld deur planne van stapel te stuur soos die sogenaamde Condor, die nasionale veiligheid en ander wat onuitputlike bronne van onderdrukking en lewering van natuurlike en kulturele erfenisse was. In Argentinië is hierdie algemene bespotting vasgelê met die regering van die Genocidal Military Dictatorhip, wat verband hou met die transnasionaliseerde hoofstede wat met bloed en vuur begin het, die Neoliberale projek van ophoping, plundering en natuurlike verwoesting en sosiale vernietiging.

Die herdenking van die Bicentennial vind plaas in die konteks van die geldigheid van 'n grondwetlike regering wat die pad van die konstitusionele staat wat in 1983 herstel is, verdiep en versterk.

Van die "Chico Mendes" -skool vir omgewingsopvoeding en -opleiding hou ons verband met alle gewilde verwagtinge vir die viering van die Tweeduisentydperk. Ons het ook ooreengekom dat hierdie vieringe die ruimte moet bied om ons beste historiese prosapias uit te lig, te onthou en te herstel, om burgers te ontbied om hul denkbeeldige uitdrukking te gee in verband met 'n gemeenskaplike en emansiperende toekoms vir almal, van Argentinië en vir Latyns-Amerika.

Ons word egter uitgedaag deur die omgewingskrisis. Krisis wat die hele planeet beïnvloed en in ons land en in ons provinsie, blyk uit die daaglikse krake van die werklikheid as klimaatsverandering, as kweekhuiseffek, as droogtes en oorstromings, as siektes wat aanvanklik verwarrende diagnoses het en dan later word bevind dat dit word gegenereer deur die besoedelende effekte van produktiewe toestelle, en deur 'n oneindige pynlike daaglikse kwessies soos die groei van armoede, uitsluiting, die onomkeerbare agteruitgang van natuurlike ekosisteme, deur ontbossing, erosie en die enorme verbruik van energie.

Hierop kan ons bevestig, soos internasionale organisasies sê, dat die installering en instandhouding van 'n produktiewe model wat ons industriële landbou noem, ons voedselsoewereiniteit, biodiversiteit beïnvloed, plaaslike bevolking na die periferie van groot stede verdryf, toenemende vlakke van verarming en armoede. en om die gesondheid van landelike en stedelike bevolkings in gevaar te stel.

Vanuit hierdie konflikterende omgewingsraamwerk van die 21ste eeu bevestig ons dat die omgewingskrisis 'n beskawingskrisis is, 'n terminale krisis van 'n historiese stadium wat die anderse ignoreer ter wille van die mark utilitarisme en die onrustige individualisme daarvan.

Duisende sosiale, akademiese, kulturele bewegings, oorspronklike volke en populêre kulture van die irredenta-streek dink en bou Latyns-Amerikaanse omgewingsdenke en ons deel die nalatenskap dat Simón Rodríguez, Simón Bolívar se onderwyser, ons nagelaat het, "OF ONS UITVIND OF ERRAMOS". Dit, ons Latyns-Amerikaanse omgewingsgedagte, blyk uit die puin van die ekonomiese wêreld, 'n landskap wat deur die naalde van die korttermynproduktivis geërodeer word, die wiskundige alfabet van die tegnologiese wetenskap ontbloot en die wêreld weer verbeeld uit ander strategieë van mag en uit 'n nuwe geopolitiek van kennis.

Die Latyns-Amerikaanse Omgewingsdenke dink kognitiewe kartografieë na en herwin met vrymoedigheid objektiewe, universele, meganistiese kennis, bekragtig deur positivistiese wetenskappe en hul illusie van vooruitgang. Die militaristiese visie op die natuur geskep deur moderne misleiding, onderhou in die skisofreniese kultuur van 'n onderwerp losgemaak van die natuur en kultuur, onderwerp deur die doeltreffendheid van die mark, maak dit onuitvoerbaar.

Latyns-Amerikaanse omgewingsgedagtes bou met die omgewing-konsep die belangrike sleutel van sy geostrategie. Dit spring op die hegemoniese ekoloog- en ekonoomkanale en hul pogings om eksternaliteite te internaliseer, om 'n territorialiteit in te neem as omgewings, kompleks, interafhanklik, verryk in die Dialoog van Kennis, skets 'n alternatiewe epistemologie vir die Westers-sentriese paradigma, wat open tot 'n verskillende verhouding tussen natuur en kultuur, in pas met die aftakeling van die geometriese gebou wat deur die Kantiaanse Cartesiese opvatting geposuleer word.

Die omgewing as omgewingskompleksiteit voed die omgewingskennis in wie se grammatika die logika van onomkeerbare dualismes hopeloos wegsink, begrawe deur nostalgie vir wat nie kon wees nie. Die dialoog tussen diversiteit kombineer 'n ongekende kruispad wat daarop gemik is om filosofie, geografie, die geskiedenis self en al die wetenskappe te herinner.

Op hierdie kruispad galvaniseer Latyns-Amerikaanse Omgewingsgedagtes sy historiese legitimiteit wanneer dit inheemse kennis, populêre kulture en hedendaagse wetenskaplike rewolusie in sy etos inskryf, en 'n nuwe emansipatoriese poëtika smee wat gerig is op die dekolonisering van Onvolhoubare Krag en Kennis, waar dit 'n ongekende ongekende vorm sal smee verhouding tussen kultuur en natuur sodat die ekonomie en die lewe die kreatiewe sintuie van kultuur kan huisves. El Pensamiento Ambiental Latinoamericano impulsa la subversión epistemológica para que arraigue en los territorios el desafío de la Justicia Ambiental, la Racionalidad Ambiental, el Saber Ambiental y la pulsión infinita del deseo del buen vivir…

La etapa final de la Modernidad Insustentable se impuso con los golpes de fusta del modelo de acumulación y dominación conocido como Neoliberalismo. En Argentina y aquí mismo en nuestra provincia, como si se confirmara el hilo conductor que tejió nuestra colonialidad desde la conquista, consolidada como nunca desde la turbiedad de la globalización, el LATIFUNDIO GENÉTICO, se convierte en una estrategia de dominación y destrucción, exclusión con el formato de Refugiados Ambientales, tanto rurales como urbanos, que avanza tercamente hacia los tiempos de la desolación.

Embebidos de la construcción del Pensamiento Ambiental Latinoamericano y como lo postularon sus más reconocidos pensadores decimos que, en el contexto de esta geopolítica, se hace imperioso repensar los procesos productivos y de consumo, así como la investigación y la educación. En este sentido, la racionalidad ambiental y el saber ambiental ofrecen un paradigma sustentable, al tiempo que incorpora nuevos valores éticos al debate político que trasciende el simple cálculo económico y la elección racional de opciones en una toma de decisiones hacia la sustentabilidad regida por el cálculo económico e informada por la ecología.

El límite de la sustentabilidad en la racionalidad ambiental no se sostiene solamente en bases ecológicas y en la ley de la entropía, sino también en términos de equidad, en un proyecto de democracia y de justicia social. La cuestión de la distribución económico-ecológica se traduce en una política de la diversidad y de la diferencia, en una ética de la otredad, que vienen a cuestionar los principios de organización de la vida humana, más allá de la economía, en la subjetividad remitida al yo individual, y a una objetividad de la realidad sujeta a la unidad y a la universalidad del mundo. La apertura hacia la otredad es el encuentro con un Otro que no es asimilable en lo mismo. La otredad se sitúa en la exterioridad, en la complejidad, en la muerte entrópica, donde ya no puede pensarse al otro como un alter – ego, como un reclamo de reciprocidad y de igualdad desde el egocentrismo del yo, del logocentrismo de la racionalidad científica, del individualismo derivado de la racionalidad económica y jurídica que exigen igualdad y mismidad en el encuentro con el otro. La otredad remite al ser que busca emanciparse de su otro opresor: a los lenguajes de las culturas locales frente al monolingüismo del otro; a la ecología frente al poder hegemónico del capital; a los “derechos comunes a los bienes comunes” frente a la propiedad privada como lógica de un poder supremo global; al yo femenino y a las identidades diferenciadas y complejas –de género, de formas culturales de ser– que se afianzan en su exigencia de igualdad en la diferencia, que no demandan igualdad en un mundo homogéneo, sino que buscan comprensión de su otredad y reivindican sus derechos a la diferencia.

Esta crisis civilizatoria impulsa un cambio de racionalidad social que conlleva una reinvención de la producción, donde más allá de la ecologización posible de la economía, se construya una nueva racionalidad productiva, una economía de la vida sustentada en los potenciales ecológicos del planeta y en la creatividad de sus culturas: un mundo global construido por las relaciones, alianzas, sinergias interculturales.

Desde la Escuela de Educación y Formación Ambiental “Chico Mendes”, arraigados en el Pensamiento Ambiental Latinoamericano, reimaginando un mundo donde prosperen el diálogo de Racionalidades, que pueda romper el corset arrasador de la Racionalidad Instrumental, repensando la Educación desde las semánticas del Saber Ambiental, impulsado por la Ética de la sustentabilidad, frente a los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia, proponemos reflexionar colectivamente sobre estas ideas:

– asegurar la Justicia Ambiental;

– promover alternativas económicas que contribuyan en el desarrollo de nuestros mundos de vida ambientalmente seguros;

– garantizar nuestra libertad política, económica y cultural, negada por quinientos años de colonización y opresión, que promovieron el envenenamiento de nuestras tierras y comunidades y el genocidio de nuestros pueblos,

Por ello, afirmamos, adoptamos y exigimos, entre otros, los siguientes principios de Justicia Ambiental, tal como lo postulan las redes de justicia ambiental que integramos:

1- La Justicia Ambiental afirma la sacralidad de la tierra, su unidad ecológica, e interdependencia de todas las especies que, además, gozan del derecho imprescriptible a no ser objeto de destrucción ecológica;

2- La Justicia Ambiental exige que las políticas públicas se basen en el respeto mutuo y en la justicia para todos los pueblos sin exclusión, libres de toda forma de discriminación y preconceptos;

3- La Justicia Ambiental proclama el derecho al uso responsable, ético y equilibrado del suelo y de los bienes renovables en aras de un planeta sustentable para los humanos y para todas las formas de vida;

4- La Justicia Ambiental clama por la protección universal contra los ensayos nucleares, contra la producción y derrame de venenos, desechos tóxicos y peligrosos, que amenazan el derecho fundamental a gozar de aire, suelo, agua y alimentos sanos y limpios;

5- La Justicia Ambiental afirma el derecho fundamental de todos los pueblos subyugados a la autodeterminación política, económica, cultural y ambiental;

6- La Justicia Ambiental exige el cese de la producción de materiales tóxicos, peligrosos y radioactivos, y que sus productores, antiguos y actuales, sean severamente responsabilizados ante el pueblo y obligados a desinfectar y descontaminar todos los ámbitos de producción, industriales y rurales;

7- La Justicia Ambiental exige el derecho irrestricto para ejercer la participación igualitaria en cualquier nivel del proceso de decisiones, incluyendo en esta exigencia la definición de las necesidades, y sobre el planeamiento, ejecución y evaluación de los proyectos de desarrollo;

8- La Justicia Ambiental afirma el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a tener un ambiente laboral seguro y saludable, sin que sean forzados o amenazados a escoger entre una vida insegura y el desempleo. También afirma el derecho de todos y todas que trabajan en su propia morada a estar libres de riesgos ambientales;

9- La Justicia Ambiental protege los derechos de todas las víctimas de injusticia ambiental, exige la obligación de compensarles con indemnizaciones justas por los daños generados y, también, el derecho a obtener un tratamiento médico de calidad y gratuito;

10- La Justicia Ambiental considera actos de injusticia ambiental producidos por los gobiernos como una violación a la Ley Internacional, a la declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio;

11- La Justicia Ambiental deberá reconocer una relación legal y natural especial a los pueblos originarios por acuerdos, convenios y tratados que afirmen su soberanía y autodeterminación;

12- La Justicia Ambiental afirma la necesidad de promover políticas urbanas ambientalmente sustentables y políticas rurales libres de contaminación con el objeto de reconstruir las ciudades y los territorios rurales en equilibrio con la naturaleza, honrando la integridad cultural de todas las comunidades y garantizando el acceso justo de todos al usufructo integral y sustentable de los bienes naturales;

13- La Justicia Ambiental clama por la obediencia irrestricta a los convenios acordados para poner fin a los ensayos genéticos y a procedimientos médicos que tomen como objeto de experimentación a los seres humanos;

14- La Justicia Ambiental se opone sin concesiones a las acciones destructivas de las empresas multinacionales;

15- La Justicia Ambiental se opone a la invasión y ocupación militar, a la represión, a la explotación de tierras con fines colonialistas, a la explotación de todas las formas de vida;

16- La Justicia Ambiental afirma la imperiosa necesidad de educar a las generaciones presentes y futuras, poniendo énfasis en los temas ambientales y sociales, una educación fundada en la experiencia y en el respeto, sin concesión, por la diversidad cultural;

17- La Justicia Ambiental requiere que todos y todas, sujetos complejos, escojamos formas de consumo sustentables con el objetivo de desterrar el consumo depredador de los bienes naturales, producir un menor volumen de basura, tomar decisiones afirmadas en la ética ambiental, y cambiar las prioridades en nuestros estilos de vida, de modo que pueda asegurarse la salud del mundo socionatural para las generaciones presentes y futuras.

Este alegato recupera la palabra silenciada y abre la perspectiva a un escenario de diálogo de racionalidades. Un diálogo donde la interdependencia y retroalimentación entre Educación Ambiental, Ecología Política y Economía Ecológica supere los caminos engañosos que embarraron su desarrollo en las últimas décadas, suelo contaminado abonado por el desarrollo sostenible, difundido por tanto especialista de agencias internacionales y pedagogizado por tecnócratas de la educación dispuestos a transformar el sistema educativo desde las marismas enturbiadas por su propio linaje epistemológico de fragmentaciones.

Este Manifiesto del Bicentenario, continúa el viaje iniciado por el Manifiesto para Ambientalizar la Vida, de una permanente reescritura y reelaboración, a la que convidamos… con la convicción de que se irá enriqueciendo colectivamente a partir de la alegría que nutre los corazones militantes de quienes cotidianamente luchamos por la defensa de la vida de todas las vidas.

Rosario, Argentina, Mayo de 2010 Escuela de Educación y Formación Ambiental Chico Mendes

Pensamiento Ambiental Latinoamericano

Por el Equipo docente: Carlos Galano, Norma Banchio, Damián Verzeñassi, Claudia Gotta, Mercedes Caila, Graciela Mandolini, Sandra Michelón, Eduardo Spiaggi, Fernando Pagano, Patricia Lía.


Video: Sailjet 40 (Junie 2022).


Kommentaar:

 1. Zakariyya

  baie nuttige denke

 2. Zuhayr

  Goed!!! In plaas van 'n boek vir die nag.

 3. Pellam

  Ek kan aanbeveel om 'n webwerf te besoek waarop daar baie inligting oor hierdie vraag is.

 4. Dour

  Relevansie is die vergunning van die onderwerp. Dit is goed dat ons hierdie artikel geplaas het. Skryf meer.

 5. Abdul-Rahim

  Honestly.

 6. Tahmelapachme

  Hoe kan u dit verstaan?

 7. Keita

  What words ... super, wonderful thoughtSkryf 'n boodskap