ONDERWERPE

'N Pad na die beskerming van die inheemse volke in isolasie van Bolivia

'N Pad na die beskerming van die inheemse volke in isolasie van Bolivia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Deur Pablo Cingolani

Die hou van 'n vergadering in die Amazone-stad Cobija op 7-8 Desember 2011 om die probleem te ontleed en te evalueer en 'n aksieplan op te stel vir die verdediging van die regte van inheemse volke in isolasie en die situasie van uiterste kwesbaarheid van die Amasone en Gran Chaco, het dit 'n buitengewone historiese betekenis, aangesien dit nou is dat hierdie regte deur almal bekend, aanvaar en gerespekteer word, of dit die paradoksale grafskrif sal wees vir meer as 'n dosyn volke wat vandag op die nasionale grondgebied woon en wat staaf. - beslissend, koesterend en gewortel - wat vandag die Plurinasionale Staat genoem word.


Bolivia het verander. Bolivia het die afgelope vyf jaar, binne die raamwerk van 'n indrukwekkende sosiale en kulturele mobilisering - net vergelykbaar met wat die land beleef het gedurende die vroeë dae van die nasionalistiese rewolusie van die 20ste eeu, geleef (en geleef). van veranderinge. En daar is veranderinge wat onomkeerbaar moet wees. Erkenning en volle respek vir die regte van inheemse volke is een daarvan.

Vandag, soos nog nooit tevore nie, is die probleem van inheemse volke - oorlewendes van 'n volksmoord wat in die sestiende eeu begin het en 'n volksmoord wat voortduur - onder bespreking, verryk en gelaai met sensitiewe en vermenigvuldigende menslike dinamiek en histories, teenwoordig en in die toekoms.

As daar sestig jaar gelede die nasionalistiese proses probeer het om die Indiër uit die hooglande te integreer en sy identiteit in die misleiding en die landbou-unie te verwater, terselfdertyd dat hy nie geweet het nie - in die geval van die inheemse volke van die Laeveld - hul gebiede, waaroor - agtereenvolgens dekades lank - tragiese invalsplanne en staats-private oorheersing daaroor geloods is, bly die konflik vandag nie net oop en hangende oplossing nie, maar word dit terselfdertyd skerp, want dit skryf in en is kreatief en teenstrydig bemagtig in die nuwe wetlike raamwerk van regte - wat die nuwe Grondwet daarstel - en in die permanente mobilisering van die sosiale sektore waarop ons verwys, wat die laaste dekade van die nasionale lewe gekenmerk het, veral die afgelope vyf jaar demokraties.

So gesien, is die optog ter verdediging van TIPNIS nog 'n skakel in 'n groter en langer optog: die optog vir die min of meer effektiewe, min of meer definitiewe konsolidasie van daardie veranderinge, van daardie erkenning, van daardie regte.

Daarom is die hou van 'n vergadering - op 7-8 Desember 2011 in die Amazone-stad Cobija, belê en gelei om die probleem te ontleed en te evalueer en 'n plan van aksie op te stel. rondom die verdediging van die regte van inheemse volke in isolasie en in situasies van uiterste kwesbaarheid van die Amasone en die Gran Chaco, het 'n buitengewone historiese betekenis, aangesien dit nou nie deur almal bekend, aanvaar en gerespekteer word nie; die paradoksale grafskrif wees vir meer as 'n dosyn volke wat vandag die nasionale grondgebied bewoon en wat - beslissend, koesterend en gewortel - staaf wat die hedendaagse Plurinasionale Staat genoem word.

Die vergadering is gehou met die teenwoordigheid van (byna) al die ingrypende en konvergerende rolspelers in die probleem van mense in isolasie en in uiterste kwesbaarheid.

Die nasionale regering was teenwoordig (onder leiding van die vise-minister van justisie, mev. Isabel Ortega, wie se kantoor terselfdertyd verantwoordelik is vir die uitwerking van 'n konsepwet vir die beskerming van hierdie volke, gebaseer op die streng nakoming van artikel 31 van die CPE), die Ombudsman se kantoor, die CIDOB-streekskantore waar hierdie mense aanwesig is, en selfs die kantoor van die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte, in La Paz.

Gedurende twee intense dae is verskillende aanbiedings en klagtes gehoor oor situasies wat mense in isolasie, in aanvanklike kontak en in uiterste kwesbaarheid ervaar, maar veral die ontwikkeling van 'n minimum aksieplan en onmiddellike en permanente implementering is diep bespreek vir die eerste keer in die demokratiese lewe van die land, 'n sigbare en doelgerigte agenda ter verdediging van die regte van die mees vergete mense van almal.

Ek beweer dat hierdie agenda 'n historiese keerpunt is, aangesien dit baie presies afbaken waaroor ons in Bolivia praat as ons oor inheemse volke in isolasie praat en inheemse mense in uiters kwesbare situasies.

Die uitdaging is nou om hierdie agenda te versprei, versprei en bekend te maak, sodat dit in die nasionale debat geïnstalleer kan word, met inagneming van elke spesifieke situasie. Terselfdertyd moet dit die streeks-, kontinentale en internasionale verwysing word vir die Boliviaanse posisie in verband met sulke delikate sake.

Die agenda voer voortaan nie die debat of die spesifieke ontleding van die probleme of die gevolglike praktyk uit nie, maar inteendeel: dit is - hopelik - die vrugbare begin van 'n pad, van 'n bewuste en verantwoordelike benadering tot 'n fundamentele kwessie, want dit maak nie net die respek vir inheemse regte nie, maar ook alle menseregte.

Vanweë die belangrikheid daarvan, transkribeer ek die kerngedeelte van die verklaring en die aksieplan wat goedgekeur is op die vergadering wat deur die CIDOB belê is, wat as volg lui:

“1) Ons bekragtig ons oortuiging dat die verdediging van die regte van inheemse volke in isolasie, in aanvanklike kontak en in 'n hoë mate van kwesbaarheid, deur die streng nakoming en nakoming van die historiese artikel 31 en die stel van die Politieke Grondwet van die Plurinasionale Staat, die beginsel van geen kontak, die VN-verklaring van die regte van inheemse volke, omvattende respek vir menseregte en streng respek vir die reg tot selfbeskikking van mense.

2) Dat dit binne hierdie raamwerk dringend en nodig is om 'n raamwerkwet vir die verdediging en beskerming van inheemse volke in isolasie, in aanvanklike kontak en in 'n hoë mate van kwesbaarheid, goed te keur, en in daardie opsig verwelkom ons die wetsontwerp wat die opstel van die vise-ministerie van justisie van die plurinasionale staat vir die beskerming van die voormelde volke, maar ons spreek onsself uit sodat die voorgenoemde konsep hersien, aangepas en ooreengekom word tot die finale goedkeuring met die CIDOB en alle inheemse organisasies, sodat dit word die beste waarborg vir die nakoming van die gees en die letter van die voormelde artikel 31.


3) Dit is terselfdertyd noodsaaklik om 'n proses van immobilisasie te begin, 'n daaropvolgende tegniese proses van afbakening en inheemse territoriale beheer van alle inheemse gebiede, maar veral van die gebiede waar inheemse volke in isolasie, in aanvanklike kontak en in hoë Graad bewoon die kwesbaarheid. Dat hierdie proses van immobilisasie, afbakening en territoriale beheer die enigste waarborg is vir die begin van 'n effektiewe optrede ter verdediging en beskerming van hierdie volke, aangesien hul gebiede permanent binnegeval word deur eksterne agente, hetsy loggers, setlaars, dwelmhandelaars, handelaars, mynwerkers, olietankers en ander. Dat ons in hierdie begrip uitroep dat die ontwikkelingsmodel en die groot infrastruktuur ten dienste van onttrekkings- en landbou-industriële projekte nie voortgaan om slagoffers te eis nie, om mense te verslind, om volksmoord en volksmoord te bevorder. Die gemeenskaplike goed en om goed te leef kan nie verstaan ​​word of selfs minder saamgestel word sonder respek vir die regte van hierdie volke nie.

4) dat ons, benewens die konstruksiewerk van die bogenoemde konsep, vanweë die dringende aard daarvan 'n beroep doen op die verskillende gevalle van die Plurinasionale Staat, die Ombudsman se kantoor, die weermag van die nasie en al die bevoegde nasionale owerhede en die VN, om die volgende take wat 'n minimum aksieplan vorm, te fasiliteer, by te staan, af te dwing en / of te beskerm, wat voortspruit uit die besprekings en aanbiedings wat gehou is tydens die vergadering wat deur CIDOB in die stad Cobija gehou is, naamlik:

a) Toromona Absolute Reserve Zone

Gaan voort met die afbakening daarvan, en versoek die weermag van die nasie, in samewerking met die owerhede van die nasionale diens van beskermde gebiede en ander bevoegde instansies vir die beskerming van grense, gryp in in die bogenoemde proses om die grondgebied van die Toromona Absolute Reserve Zone van dreigemente van derde partye, veral van internasionale dwelmhandel, wat die lewe en integriteit van die geïsoleerde inheemse bevolking wat daarin woon, kan beïnvloed. Hierdie waarborg moet veral in die gebiede van die Lanza-Tambopata-riviere, die Colorado-rivier, die Heath- en Enajewarivier en die Alto Madidi-kampsektor geverifieer word.

Verhoog die administratiewe resolusie van die skepping daarvan tot die rang van die Staatswet, gegee op 15 Augustus 2006, wat groter beskerming aan die beskermingsaksies sal bied. Terselfdertyd moet u die Madidi Oil Block-konsessie kanselleer, omdat dit nie net met die Toromona Absolute Reserwesone oorvleuel nie, maar met ander inheemse gebiede en die gelyknamige nasionale park.

b) Pacahuara Absolute Reserve Zone

Om alle bevoegde liggame van die Plurinasionale Staat aan te spoor om die onmiddellike stigting van 'n nasionale kommissie op hoë vlak aan te voer, onder leiding van die Ministerie van Justisie van die Plurinasionale Staat en ook saamgestel uit inheemse organisasies, die kantoor van die ombudsman vir menseregteorganisasies en die hoë kommissaris volgens die mandate van die Verenigde Nasies om voort te gaan om die inligting te sistematiseer en die ooreenstemmende studies en klagtes uit te voer rakende die situasie van die inheemse bevolking van Pacahuara ten opsigte van die vorming en instelling van 'n absolute reserwesone vir die streng beskerming van dieselfde en dieselfde ontasbaarheid van sy grondgebied, benewens die nietigverklaring van alle boskonsessies wat inheemse gebiede beïnvloed volgens die agtste oorgangsbepaling van die politieke staat van die Staat.

c) T´simane inheemse gebied

Gegewe die werk wat die kantoor van die ombudsman van die departement van Beni gedoen het, enersyds, en andersyds, CIDOB in samewerking met die T'simane Grand Council en ondersteuningsinstellings in die erkenning van 'n spesiale toevlugsarea vir segmente van die T 'simane inheemse mense in baie ekstreme kwesbaarheidstoestande, 'n gebied geleë in die bolope en die bolope van die Maniqui-rivier, moet die beskerming van hierdie segmente geprioritiseer word deur die implementering van die fisiese en effektiewe territoriale beheerprojek wat die Groot Raad lei T`simane self.

Hiervoor is dit nodig om die Boliviaanse vlootmag, die Militêre Geografiese Instituut, die Bos- en Grondowerheid en ander bevoegde owerhede aan te spoor om die nodige en voldoende aksies te koördineer om die verwese territoriale beheerprojek uit te voer.

d) Toevlugsareas

Binne die raamwerk van al die voorgenoemde, maar veral gegewe die wetsontwerp van die vise-ministerie van justisie en die werk wat gesamentlik deur CIDOB, die T'simane Grand Council en ondersteuningsorganisasies in die T'simane inheemse gebied uitgevoer word, is die multidissiplinêre en inter -institutionele werkskommissies word gevorm onder leiding van CIDOB om ander toevlugsareas te identifiseer vir mense of segmente van inheemse volke wat in die nasionale gebied bestaan, soos dié wat bewoon word deur dele van die Araona, Chacobo, Yuqui, Mosetén, Ese-mense Ejja, Yuracaré en ander moet bepaal word. Hierdie toevlugsgebiede moet beskerm word deur die implementering van fisiese en effektiewe territoriale beheerprojekte, soos bevorder word in die T'simane Inheemse Gebied.

e) Ayoreo Absolute Reserwesones

Op grond van die studies en gevolgtrekkings wat reeds bereik is vir die voorbereiding van die sogenaamde Ayoreo Supreme Decreet, gaan u voort met die immobilisering en die daaropvolgende totstandkoming van die verwysde Absolute Reserwesones, uitgesluit die moontlikheid om dit te beïnvloed met enige vorm van koolwaterstof en / of mynbou aktiwiteit binne hul gebiede. Met spesiale dringendheid moet 'n gebied wat 120 km suid van die stad Pailón geleë is, bedreig word deur die vooruitgang van landboubesigheid, geïmmobiliseer word. Die immobilisasie kan gebaseer word op voorlopige getuienisse, versamel en gepubliseer. Sodra die immobilisasie uitgevoer is, moet dit in Santa Cruz en veral in die verwysde streek gerapporteer word.

Finale verklaring:

As daar byna drie dekades gelede aangekondig is dat Bolivia nie meer sonder sy inheemse volke kan leef nie, vandag met dieselfde krag en dieselfde oortuiging, verkondig ons dat Bolivia en sy plurinasionale staat slegs kan bestaan ​​en vol en waardig kan wees as dit verdedig en beskerm die laaste inheemse volke in isolasie, in aanvanklike kontak en in hoë mate van kwesbaarheid van die Amasone en die Gran Chaco ”.

Die dokument is op 8 Desember 2011 deur almal wat teenwoordig was, in Cobija onderteken en word afgesluit met 'n historiese sin: "Nooit weer sonder sy inheemse volke in isolasie en in 'n baie kwesbare situasie nie." Vandag, soos gister, is dit die volke wat sal besluit of dit moontlik is.

Pablo Cingolani - Río Abajo, 14 Desember 2011


Video: Efhraim Potgieter - Verlamde Voete (Junie 2022).


Kommentaar:

 1. Nir

  Ek dink hy is verkeerd. Ek stel voor om dit te bespreek.

 2. Cade

  kulno

 3. Mac An Bhreatannaich

  die vraag is ver

 4. Akinorn

  Sekerlik. Ek het alles hierbo vertel. Kom ons bespreek hierdie vraag. Hier of in PM.

 5. JoJolar

  Ek kan nie nou aan bespreking deelneem nie - daar is geen vrye tyd nie. Ek sal terugkeer - ek sal noodwendig die mening oor hierdie vraag uitspreek.Skryf 'n boodskap