ONDERWERPE

Regte van inheemse volke en gemeenskappe teen die verkenning en ontginning van mynbou-, olie-, hidro-elektriese of ander megaprojekte in hul gebiede

Regte van inheemse volke en gemeenskappe teen die verkenning en ontginning van mynbou-, olie-, hidro-elektriese of ander megaprojekte in hul gebiede


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

In hierdie kort artikel sal enkele inheemse regte wat in Konvensie 169, die Verenigde Nasies se Verklaring oor die regte van inheemse volke, die Amerikaanse Konvensie vir Menseregte en ander menseregte-instrumente vasgestel word, aangespreek word in die lig van ondersoek en ontginning van natuurlike hulpbronne in inheemse gebiede deur regerings.

A. Inleiding

Dit is in die openbaar bekend dat die Amerikaanse state voortgaan om die regte van inheemse volke te skend wat in Konvensie 169, die Amerikaanse Konvensie vir Menseregte en die Verenigde Nasies se verklaring oor die regte van inheemse volke erken word, veral inheemse regte wat verband hou met die reg op konsultasie, vooraf , vrye en ingeligte toestemming, lande, gebiede en natuurlike hulpbronne.

'N Bewys hiervan is dat regerings, wat nie menseregte respekteer en waarborg nie, voortgaan om lisensies of toegewings uit te brei vir die verkenning en ontginning van myne, olie, die bou van damme en ander megaprojekte in inheemse gebiede wat nie reageer op die behoeftes van die gemeenskappe, maar wel dié van nasionale en buitelandse sakekorporasies. Met ander woorde, die enigste ding wat regerings doen, is om die oligargiese ekonomiese magte te gehoorsaam, en slegs te praat van energiebeleid of -matriks, energie-interkonneksie, mark, mededingendheid, regsekerheid vir beleggings, uitvoer en invoer, ekonomiese groei en vele ander dinge. In verband met die regte van inheemse en stamvolk sê hulle absoluut niks. Inheemse regte is nie 'n prioriteit vir regerings nie; dit is waarin hulle belang stel in die regte op grond, gebiede en natuurlike hulpbronne van inheemse en stamvolk.

Aan die ander kant is inheemse en stamvolk die slagoffers van skending van hul menseregte omdat hulle onbewus is van die nasionale en internasionale instrumente wat hul regte erken en beskerm, asook die meganismes om dit teen die staat af te dwing. Terloops, die State het nie die politieke wil om hul regte aan die inheemse mense bekend te maak nie, omdat hulle bang is dat die gesegde wat sê dat hulle kraaie oprig en dat hulle u oë sal steek, werklik sal word. Solank as wat inheemse volke die norme en meganismes om dit af te dwing, bly ignoreer, sal hulle steeds slagoffers wees van skending van hul regte deur regerings.

In hierdie kort artikel sal enkele inheemse regte wat in Konvensie 169, die Verenigde Nasies se Verklaring oor die regte van inheemse volke, die Amerikaanse Konvensie vir Menseregte en ander menseregte-instrumente vasgestel word, aangespreek word in die lig van ondersoek en ontginning van natuurlike hulpbronne in inheemse gebiede deur regerings. Die doel van hierdie reëls is om sommige van die inheemse regte bekend te maak, sodat dit deur die inheemse mense bekend en toepaslik is.

B. ILO-konvensie 169:

 • Reg op nie-diskriminasie (artikels 3, 4, 20 en 24),
 • Die reg om hul integriteit, hul kulture en instellings te respekteer (artikels 2, 5 en 7).
 • Reg om geraadpleeg te word oor die wetgewende of administratiewe maatreëls wat hulle kan raak (art. 6, 15, 17, 22 en 28).
 • Reg om direk deel te neem aan die besluitneming oor beleide, programme, planne wat dit interesseer of raak (artikels 6, 7 en 15).
 • Reg om hul eie vorm van ontwikkeling te bepaal (art. 7).
 • Reg om die lande wat hulle tradisioneel beset het, te besit en te besit (art. 14).
 • Reg op bestaande natuurlike hulpbronne op hul lande (art. 15).
 • Reg om nie uit hul lande oorgeplaas te word nie (art. 16).

C. Verklaring van die Verenigde Nasies oor die regte van inheemse volke

 • Reg om nie aan enige diskriminasie onderwerp te word nie (art. 2),
 • Reg op selfbeskikking (art. 3),
 • Reg op outonomie of selfregering (art. 4),
 • Reg op lewe, liggaamlike en geestelike integriteit, vryheid en veiligheid (art. 7.1),
 • Kollektiewe reg om in vryheid, vrede en veiligheid te leef (art. 7.2),
 • Reg om nie met geweld uit hul lande of gebiede verplaas te word nie (art. 10),
 • Reg om hul godsdienstige en kulturele terreine in stand te hou en te beskerm (art. 12),
 • Reg om deel te neem aan besluitneming in aangeleenthede wat hul regte beïnvloed (art. 18),
 • Reg om geraadpleeg te word voor die aanvaarding en toepassing van wetgewende of administratiewe maatreëls wat hulle raak, ten einde hul gratis, voorafgaande en ingeligte toestemming te verkry (art. 19),
 • Die reg om hul politieke, ekonomiese en sosiale stelsels of instellings te handhaaf en te ontwikkel, om verseker te wees van die genot van hul eie bestaans- en ontwikkelingsmiddele en om vrylik deel te neem aan al hul tradisionele en ander ekonomiese aktiwiteite (art. 20),
 • Reg om prioriteite en strategieë vir hul reg op ontwikkeling te bepaal en te ontwikkel (art. 23),
 • Reg op hul eie tradisionele medisyne (art. 24),
 • Die reg om hul eie geestelike verhouding met hul lande, gebiede, waters, kussee en ander hulpbronne wat hulle besit of bewoon en gebruik het, te handhaaf en te versterk (art. 25),
 • Reg op die lande, gebiede en hulpbronne wat hulle tradisioneel besit, beset of andersins gebruik of verkry het (art. 26.1),
 • Reg op besit, gebruik, ontwikkeling en beheer van hul lande, gebiede en hulpbronne wat hulle besit as gevolg van tradisionele eiendom (art. 26.2),
 • Reg op regverdige, onpartydige en billike vergoeding of vergoeding vir die lande, gebiede en hulpbronne wat hulle tradisioneel besit of beset of gebruik het wat gekonfiskeer, geneem, beset, gebruik of beskadig is sonder hul vrye, voorafgaande en ingeligte toestemming (art 28.19,
 • Reg op die behoud en beskerming van die omgewing en die produksievermoë van hul lande of gebiede en natuurlike hulpbronne (art. 29.1),
 • Reg om nie militêre aktiwiteite op die lande of gebiede van inheemse volke uit te voer nie (art. 30),
 • Die reg om hul kulturele erfenis, hul tradisionele kennis, hul tradisionele kulturele uitdrukkings en die manifestasies van hul wetenskappe, tegnologieë en kulture te handhaaf, te beheer, te beskerm en te ontwikkel ... (art. 31.1),
 • Die reg om prioriteite en strategieë vir die ontwikkeling of gebruik van hul lande of gebiede en ander hulpbronne te bepaal en uit te werk (art. 32.1).

D. Amerikaanse Konvensie oor Menseregte.

 • Reg op erkenning van regspersoonlikheid. Elke persoon het die reg op erkenning van sy regspersoonlikheid. (Artikel 3),
 • Reg op privaat eiendom. Elkeen het die reg om hul eiendom te gebruik en te geniet. Die wet kan sodanige gebruik en genot ondergeskik stel aan die sosiale belang. Niemand kan hul eiendom ontneem word nie, behalwe deur regverdige vergoeding te betaal om redes van openbare nut of maatskaplike belang en in die gevalle en volgens die vorms wat deur die wet vasgestel word. Woeker sowel as enige ander vorm van uitbuiting van die mens deur die mens, moet deur die wet verbied word. (Artikel 21). Van die vyf omstrede sake wat reeds deur die Inter-Amerikaanse Hof vir Menseregte beslis is, kom verskeie beginsels na vore, die eerste is dat die reg op eiendom, gewaarborg deur artikel 21 van die Amerikaanse Menseregtekonvensie, die reg van beide privaatbesit omvat individue sowel as gemeenskaplike eiendom van inheemse of stamvolk. (1)
 • Reg op effektiewe geregtelike beskerming. Elke persoon het die reg op 'n eenvoudige en vinnige beroep of op enige ander effektiewe beroep voor die bevoegde regters of howe, wat hom beskerm teen dade wat sy fundamentele regte skend, wat deur die Grondwet, die wet of hierdie Konvensie erken word, selfs wanneer sodanige skending gepleeg deur persone wat optree in die uitoefening van hul amptelike funksies. (Art. 25.1).

E. Amerikaanse verklaring van die regte en pligte van die mens:

 • Reg op eiendom. Elkeen het die reg op privaat eiendom wat ooreenstem met die wesenlike behoeftes van 'n ordentlike lewe, wat bydra tot die behoud van die waardigheid van die persoon en die huis. (Artikel 23) (2) In die inter-Amerikaanse menseregtestelsel is die territoriale regte van inheemse en stamvolk hoofsaaklik daarop gebaseer, hoofsaaklik in artikel XXIII van die Amerikaanse verklaring en artikel 21 van die Amerikaanse konvensie. Alhoewel nie een van hierdie twee artikels uitdruklik verwys na die regte van inheemse of stamvolk nie, het die IACHR en die Inter-Amerikaanse hof albei bepalings geïnterpreteer in 'n sekere sin dat dit die regte wat sulke mense en hul lede op hul grond en hul hulpbronne het, beskerm. , dit wil sê oor hul gebiede. (3)

F. Uitspraak van die Inter-Amerikaanse Hof vir Menseregte van 24 Augustus 2010 in die saak van die Xámok Kasek inheemse gemeenskap teen Paraguay.

Die hof herinner aan sy regspraak rakende gemeenskapsbesit oor inheemse lande, waarvolgens:

1) Die tradisionele besit van inheemse volke oor hul lande het gevolge wat gelykstaande is aan die titel van vrye besit wat die staat verleen;

2) Tradisionele besitting verleen aan inheemse mense die reg om amptelike erkenning van eiendom en registrasie daarvan te eis;

3) Die Staat moet die lande afgrens, afgrens en kollektiewe titel aan die lede van die inheemse gemeenskappe verleen;

4) Die lede van die inheemse volke wat om redes buite hul beheer hul tradisionele lande verlaat of verloor het, behou die reg op eiendom oor hulle, selfs in die afwesigheid van wettige titel, behalwe as die lande wettig aan derde partye oorgedra is te goeder trou, en

5) Lede van inheemse volke wat onwillekeurig besit van hul lande verloor het, en dit wettiglik aan onskuldige derde partye oorgedra is, het die reg om dit terug te kry of om ander lande van dieselfde grootte en gehalte te verkry. (4)

G. Universele Verklaring van Menseregte

Elkeen het die reg op eiendom, afsonderlik en gesamentlik, niemand sal na willekeur van sy eiendom ontneem word nie (artikel 17).

Efrén D. Domingo, Guatemala

Verwysings:

1. Thomas Antokowiak en Alejandra Gonza. Tydskrif van die Foundation for Due Legal Process (DPLF). Die reg op konsultasie in die Amerikas: internasionale regsraamwerk. P. 2.

2. Inter-Amerikaanse Kommissie en Hof vir Menseregte. Basiese dokumente oor menseregte in die Inter-Amerikaanse stelsel. 22, opgedateer Mei 2010.

3. Inter-Amerikaanse Kommissie vir Menseregte. Regte van inheemse en stamvolk oor hul voorvaderlike lande en natuurlike hulpbronne. Norme en regsleer van die Inter-Amerikaanse Menseregte Stelsel. P. 2 en 3. OEA / Ser. L / V / II. Dok.56 / 09. 30 Desember 2009.

4. I / A Hof HR. Xákmok Kásek-inheemse gemeenskapsaak. Vs. Paraguay. Verdienste, vergoedings en koste. Uitspraak van 24 Augustus 2010, reeks C nr. 214. http://www.corteidh.or.cr/docs/canes/articulos/seriec_214_esp.pdf


Video: Top 5 Most OP Characters in Zooba (Junie 2022).


Kommentaar:

 1. Swift

  Ek stem saam, 'n baie nuttige gedagte

 2. Wincel

  Ek raai u aan om 'n bekende webwerf te besoek wat baie inligting oor hierdie onderwerp bevat.

 3. Florus

  current rate is small))

 4. Khristos

  Jammer, die onderwerpmengsel. VerwyderSkryf 'n boodskap